https://www.google.com/maps/place/204+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+%E1%BB%B6+La,+D%C6%B0%C6%A1ng+Kinh,+H%C3%A0+%C4%90%C3%B4ng,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@20.9711728,105.7445654,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31345302ab153c67:0xdcda61a2172ec687!8m2!3d20.9711728!4d105.7467541
popup

Số lượng:

Tổng tiền: